Gå til innhold

VIKTIG INFO

Standardbeskrivelse for naust


HamcoNaustet har standard tak med 30° W-takstoler. Alle tak er dimensjonert for 600 kg snølast per m². W-takstoler er selvbærende og A-takstoler er selvbærende til max spennvidde 7,4 meter.

Port og dør

Standard port er en slagport med doble dører (260 x 210 cm). Der naustdør er vist på tegninger, leveres denne i samme utførelse som slagporten og inngår i prisen for naustet.

Utvendig

Svill, line og stav er 36/48 x 98 mm. Kledning er 19 x 148 mm liggende Ålesundfals. Det leveres også materialer til front- og raftkasser, raftbord, vannbord og hjørnebord. Som standard taktekke leveres lakkerte stålplater i sort farge TP20 /0,5 mm.

Leveranse

Naustene kan leveres som pre-cut eller element. Veggelementene leveres hel inntil 7,2 meter lengde. Ved lengder over 7,2 meter deles elementene. Ved pre-cut er alle deler til reisverk ferdig kappet og merket.

Fundament og grunnmur er ikke tatt med. Dette beregnes utført av tiltakshaver (byggherre). Festemidler mellom grunnmur og naust tilhører også grunnarbeidet. Hamco Bygg utarbeider arbeidstegninger til grunnmur og fundament, og kan gi tilbud på byggevarer til dette arbeidet. Grunnmurspapp leveres med naustet.

Logoseksjon