Gå til innhold

Hva må du vite om? Huske på? Hvem gjør hva?

Vi guider deg gjennom hele prosessen med naustbygging

Montering

Monteringen er så enkel at de fleste kundene våre velger å gjøre dette selv. Med naustet følger det en detaljert monteringsanvisning. Les nøye igjennom denne før du får naustet. Materialene er merket slik at du lett kan sette alt på riktig plass. Vi er også tilgjengelig på telefon hvis det skulle være noe du trenger råd og tips om.

Overflatebehandling av dører og vinduer er viktig å få gjort med en gang.

Byggesak

Byggetillatelse får du av kommunen. Alle naust skal i utgangspunktet byggemeldes.

Du finner mye nyttig informasjon om reglene på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside →

Vi sørger for at du får de nødvendige byggemeldingstegningene. Byggetillatelsen varierer noe fra kommune til kommune, men stort sett vil kravene være like. Det kan være restriksjoner der hvor du skal bygge med hensyn til areal/mønehøyde. Er du usikker, ta kontakt med en saksbehandler i din kommune så får du vite det du trenger.

Byggesøknad

Før du setter i gang må du søke kommunen om byggetillatelse. Husk at det kan ta lang tid å behandle en slik søknad.

Du finner mye nyttig informasjon om reglene på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside →

Ved kjøp av naust fra Hamco Bygg får du tegninger og all informasjon du trenger fra oss. Har du andre spørsmål vil vi kunne være behjelpelige også her.

Du kan ta forbehold om byggetillatelse ved bestilling av ditt HamcoNaust. Ved avslag på søknaden trekkes bestillingen din tilbake. Vi kan også være behjelpelig med å finne andre løsninger og en ny søknad.

Grunnarbeid

Etter at du har fått byggetillatelsen kan du starte med grunnarbeidet. Du får grunnmurstegningene fra oss.

Ansatte

Bjørnar svarer deg på spørsmål om ditt naustprosjekt!

Han har mye erfaring med naustbygging og kan alt om våre naust. For eksempel kan han hjelpe deg med valg av tomt, materialer og modeller, sette opp et budsjett, og forklare annet du måtte lure på i forbindelse med byggingen.


Logoseksjon