Gå til innhold

Hva må du vite om? Huske på? Hvem gjør hva?

Vi guider deg gjennom hele prosessen med hyttebygging

Ansatte

Be om hjelp, vi er her for deg

Finner du ikke svaret du leter etter under, så ta kontakt med Rita


Byggesøknad

Før du setter i gang må du søke kommunen om byggetillatelse. Husk at det kan ta lang tid å behandle en slik søknad. 

Ved kjøp av hytte fra Hamco Bygg får du tegninger og all informasjon du trenger fra oss. Har du andre spørsmål vil vi kunne være behjelpelige også her.

Grunnarbeid

Etter at du har fått byggetillatelsen kan du starte med grunnarbeidet. Som standard fundamentering er våre hytter basert bygd på pilarer, men andre fundamenteringsmetoder kan også brukes.

Du får pilartegning/ grunnmurstegning fra oss.

Montering

Monteringen er enkel og mange av våre kunder velger å gjøre dette selv. Ofte har de alliert seg med slekt og venner eller en snekker som kan hjelpe dem.

Med hytten følger det med en utførlig monteringsbeskrivelse, leveringsliste/kappliste, samt monteringstegninger. Tegningene viser deg detalj for detalj hvordan byggearbeidet skal skje. Materialene er merket slik at du lett kan sette alt på riktig plass.

Vi er også tilgjengelig på telefon hvis det skulle være noe du trenger råd og tips om.

Lagring av materialer på byggeplass

De fleste materialkolli leveres emballert fra vår fabrikk. Denne emballeringen er imidlertid ikke tilstrekkelig ved lagring utendørs. Materialene må sikres mot fuktighet (avdamping) fra bakken. De må legges på strø, stokker, paller eller eventuelt bukker, slik at de kommer godt opp fra bakken. Undersiden bør også dekkes med plastfolie eller lignende, slik at fuktighet ikke trenger inn fra undersiden. Materialene må dekkes godt med presenning for beskyttelse mot vær og vind. Det er viktig at tildekkingen ikke lukkes så tett rundt materialene at eventuell fuktighet som kommer inn, ikke kan bli luftet ut.

En bør spesielt passe på materialer til innvendig bruk (paneler, gulvbord, listverk, isolasjon, innvendige dører etc.), da disse er mest ømfintlig for fuktighet.

Shingel og papp må ikke lagres slik at de blir utsatt for soloppvarming. Dette fører til sammenklebing av pakker. Pappruller må alltid lagres stående.

Forsikring av materialer/byggesett

Hamco Bygg har forsikret materialer/byggesett helt til de er losset av bilen. Fra og med materialene er losset må byggherre ha ordnet seg med egen forsikring i eget forsikringsselskap.

Det anbefales å bruke en byggeforsikring som dekker både tyveri, brann og naturkatastrofer. Dette fordi et bygg under oppføring er mye svakere for vær og vind enn et bygg som er ferdig, samt at materialene som ligger løst lagret er lette å ta med seg.

Byggesak

Byggetillatelse får du av kommunen. Alle hytter må byggemeldes. Vi sørger for at du får de nødvendige byggemeldingstegningene.

Byggetillatelse varierer noe fra kommune til kommune, men stort sett vil kravene være like. Er du usikker, ta kontakt med en saksbehandler i din kommune så får du vite det du trenger.

Se også statens bygningstekniske etat sine nettsider www.dibk.no → Her har de lagt ut omfattende og lett tilgjengelig informasjon om forskrifter og regelverk som berører alle sider av en byggesak.

På sidene www.byggesak.com har noen kommuner lagt ut egen informasjon →

Frittliggende bod/anneks inntil 15 m²

Kan bygges på bebygd eiendom uten søknad dersom dette ikke strider mot andre lover, forskrifter eller kommunale planer. Max mønehøyde er 3 meter.  Avstand til annen bygning på egen eiendom er minst 1 meter. Avstand til nabogrense er minst 4 meter.

Hytte over 70 m² bruksareal

Søknaden må utarbeides av et godkjent foretak og sendes myndighetene for godkjenning. Avstand til nabobygning er 8 meter og til nabogrense minst 4 meter.

Avstand til vei

Tiltakets/byggets avstand til offentlig vei må samsvare med veilovens avstandsbestemmelser.

Logoseksjon