Gå til innhold

Hva må du vite om? Huske på? Hvem gjør hva?

Vi guider deg gjennom hele prosessen med husbygging

Byggesøknad

Før du setter i gang må du søke kommunen om byggetillatelse. Husk at det kan ta lang tid å behandle en slik søknad.

Ved kjøp av hus fra Hamco Bygg får du tegninger og all informasjon du trenger fra oss. Har du andre spørsmål vil vi kunne være behjelpelige også her.

Grunnarbeid

Etter at du har fått byggetillatelsen kan du starte med grunnarbeidet. Du får grunnmurstegninger fra oss. Fundamentering og isolering av fundamenter må tilpasses de stedlige forhold.

Byggesak

Byggetillatelse får du av kommunen. Alle hus må byggemeldes. Vi sørger for at du får de nødvendige byggemeldingstegningene. Byggetillatelse varierer noe fra kommune til kommune, men stort sett vil kravene være like. Er du usikker, ta kontakt med en saksbehandler i din kommune så får du vite det du trenger.

Se også statens bygningstekniske etat sine nettsider →

Her har de lagt ut omfattende og lett tilgjengelig informasjon om forskrifter og regelverk som berører alle sider av en byggesak.

Byggesøknaden

Søknaden må utarbeides av et godkjent foretak og sendes myndighetene for godkjenning. Forskrift om saksbehandling og kontroll bestemmer hvilke krav bygningsmyndighetene kan stille til byggesøknaden, og hvilke rettigheter husbyggeren har i forbindelse med saksbehandlingen.

Avstand til nabobygning er 8 meter og til nabogrense minst 4 meter.

Avstand til vei

Tiltakets/byggets avstand til offentlig vei må samsvare med veilovens avstandsbestemmelser.

Logoseksjon