Gå til innhold

VIKTIG INFO

Standardbeskrivelse for HamcoGarasjen


HamcoGarasjen har standard tak med 22° W-takstoler eller 38° loftromstakstoler. Alle tak er dimensjonert for 600 kg snølast pr m². W-takstoler er selvbærende og A-takstoler er selvbærende til max spennvidde 7,4 meter.

Port og dør

Standard garasjeport er hvit leddport i isolert stål (260 x 213 cm) med 4 ledd. Der garasjedør er vist på tegning i prislisten, leveres denne i samme utførelse som leddport og inngår i prisen for garasjen.

Utvendig

Svill, line og stav er 36/48 x 98 mm. Kledning er 19 x 148 mm liggende Ålesundfals. Det leveres også materialer til front- og raftkasser, raftbord, vannbord og hjørnebord. Som standard taktekke leveres lakkerte stålplater i sort farge TP20/0,5 mm.

Leveranse

Garasjen kan leveres som pre-cut eller element. Veggelementene leveres hel inntil 7,2 meter lengde. Ved lengder over 7,2 meter deles elementene. Ved pre-cut er alle delene til reisverket ferdig kappet og merket.

Fundament og grunnmur er ikke tatt med. Dette beregnes utført av tiltakshaver (byggherre). Festemidler mellom grunnmur og garasje tilhører også grunnarbeidet. Hamco Bygg utarbeider arbeidstegninger til grunnmur og fundament, og kan gi tilbud på byggevarer til dette arbeidet. Grunnmurspapp leveres med garasjen.

Logoseksjon