Gå til innhold

Hva må du vite om? Huske på? Hvem gjør hva?

Vi guider deg gjennom hele prosessen med garasjebygging

Ansatte

Bjørnar svarer deg på spørsmål om ditt garasjeprosjekt!

Han har mye erfaring med garasjebygging og kan alt om våre garasjer. For eksempel kan han hjelpe deg med valg av tomt, materialer og modeller, sette opp et budsjett, og forklare annet du måtte lure på i forbindelse med bygging av garasje.


Byggesøknad

Før du setter i gang må du søke kommunen om byggetillatelse. Husk at det kan ta lang tid å behandle en slik søknad.

Du finner mye nyttig informasjon om reglene på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside →

Ved kjøp av garasje fra Hamco Bygg får du tegninger og all informasjon du trenger fra oss. Har du andre spørsmål vil vi kunne være behjelpelige også her.

Du kan ta forbehold om byggetillatelse ved bestilling av din HamcoGarasje. Ved avslag på søknaden trekkes bestillingen din tilbake. Vi kan også være behjelpelig med å finne andre løsninger og en ny søknad.

For loftrom med max høyde under 1,9 meter regnes ikke dette arealet med i bruksarealet. Det har betydning for hvilken type byggesøknad du trenger. For en loftromsgarasje på 49 m² og med loft under denne høyden, trenger du kun forenklet byggesøknad.

Grunnarbeid

Etter at du har fått byggetillatelsen kan du starte med grunnarbeidet. Vi anbefaler isolering i grunnen, men sjekk gjerne med en lokal maskinentreprenør hvordan de anbefaler å utføre grunnarbeidet der du bor.

Du får grunnmurstegningene fra oss.

Montering

Monteringen er så enkel at de fleste kundene våre velger å gjøre dette selv. Med garasjen følger det en detaljert monteringsanvisning. Les nøye igjennom denne før du får garasjen. Materialene er merket slik at du lett kan sette alt på riktig plass. Vi er også tilgjengelig på telefon hvis det skulle være noe du trenger råd og tips om.

Overflatebehandling av dører og vinduer er viktig å få gjort med en gang.

Byggesak

Byggetillatelse får du av kommunen. Alle garasjer skal i utgangspunktet byggemeldes.

Du finner mye nyttig informasjon om reglene på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside →

Vi sørger for at du får de nødvendige byggemeldingstegningene. Byggetillatelsen varierer noe fra kommune til kommune, men stort sett vil kravene være like. Det kan være restriksjoner der hvor du skal bygge med hensyn til areal/mønehøyde. Er du usikker, ta kontakt med en saksbehandler i din kommune så får du vite det du trenger.

Frittstående bod eller uthus inntil 15 m²

Dette kan bygges på bebygd eiendom uten søknad dersom dette ikke strider mot andre lover, forskrifter eller kommunale planer.

Max mønehøyde er 3 meter. Avstand til annen bygning på egen eiendom er minst 1 meter. Avstand til nabogrense er minst 4 meter.

Garasje under 50 m² med bruksareal i en etasje

Så lenge oppsettet av garasjen ikke er i strid med gjeldene reguleringsplan for området eller andre kommunale dokumenter som setter begrensninger.

Bygningen må blant annet

  • være 50 kvadratmeter eller mindre
  • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
  • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
  • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)
  • ikke brukes til beboelse eller overnatting
  • ikke ha kjeller
  • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
  • ha en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor

Selv om du slipper å søke, må du gi beskjed til kommunen når garasjen er ferdig, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Du har full mulighet til å gjøre grunnarbeidene og oppføringen av garasjen selv.

Du finner mye nyttig informasjon om reglene på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside →

Garasje over 50 m² og under 70 m² bruksareal i en etasje

Her kreves også kun byggesøknad uten ansvarsrett. Avstandskrav til nabobygning er minst 8 meter og avstand til nabogrense er minst 4 meter.

Hvis du har loftsrom med høyde fra 1,84 eller mindre er dette ikke måleverdig loft, og regnes ikke inn i BRA.

Garasje over 70 m² bruksareal

Søknaden må utarbeides av et godkjent foretak og sendes myndighetene for godkjenning. Avstand til nabobygning er minst 8 meter og til nabogrense minst 4 meter. Avstand til eget bygg har ingen krav dersom plassen som benyttes til bilparkering er under 50 m². Bruker du mer plass enn 50 m² er kravet 8 meter. Skal du plassere den nærmere enn 8  meter, kommer brannkrav inn.

Vi kan være behjelpelig med å utarbeide søknaden for deg. Ta kontakt for opplysninger og pris.

Logoseksjon