Gå til innhold

VIKTIG INFO

Standardbeskrivelse for HamcoStua


HamcoStua kan leveres i isolert og uisolert utgave. Ved uisolert utgave leveres ikke isolasjon og innvendig kledning/listverk. Det utarbeides byggesakstegninger og tegninger av søyle/fundamentplan. Til bruk under montering leveres det med nødvendig beskrivelse og tegninger av bygget.

Gulv

Som standard bæring er det beregnet søyler (som ikke er med i leveransen) og impregnerte bunndragere i doble 48 x 148. Gulv bygges opp med stubbgulv og bjelker som leveres i 48 x 148 og 150mm Glava til isolasjon. Til gulv leveres det med 21 x 95mm furu ubehandlet gulvbord.

Vegger

Det leveres 4″ vegger som består av utvendig liggende 19 x 148 dobbelfals (ålesundfals), klemlektre, papp, asfaltplater 48×98 reisverk og enten papp eller plast avhengig om den skal være oppvarmet eller ikke. Innvendig leveres det liggende 12 x 120 mm ubehandlet Pernille panel.

Tak

HamcoStua har standard tak med 22° Åstakbjelker. Dette vil gi innvendig skrå himling. Det benyttes limtredrager som bæring i møne. Alle tak er dimensjonert for 600kg snølast pr. m². Dersom HamcoStua er lengre enn 4,2 m må det enten være delevegg eller søyle som ekstra bæring under drager. Åstakbjelkene er i 148 mm høyde noe som innebærer at det isoleres med 150 mm Glava.

Innvendig leveres det liggende 12 x 120 mm ubehandlet Pernille panel og enten papp eller plast, avhengig om den skal være oppvarmet eller ikke. Utvendig leveres det diffusjonsåpen papp som er godkjent slik at isolasjon kan legges mot denne. Sløyflekter, bærelekter og TP20 / 0,5 mm trapesplater, mønekammer og vindskibeslag i farge sort.

Veranda

Til veranda leveres bjelker og dekke i impregnerte materialer. Det er med søyler og dragere til framtrekt tak over denne.

Vinduer og dør

Vinduer og dør leveres ferdig hvitmalt. Innvendige foringer og listverk leveres ubehandlet.

Generelt

Det leveres med materialer til raftkasser, vindski, hjørnebord og omramming av vindu og dør. Alt av reisverk, stav, bjelker og sperrer leveres i pre-cut (ferdig tilkappet. Disse er merket med nummer som vil finnes på monteringstegningene.

Logoseksjon