Gå til innhold

Hva må du vite om? Huske på? Hvem gjør hva?

Vi guider deg gjennom byggeprosessen

Byggesak

Byggetillatelse får du av kommunen. Alle bygg over 15 m² skal i utgangspunktet byggemeldes,

Du finner mye nyttig informasjon om reglene hos Direktoratet for byggkvalitet →

Vi sørger for at du får de nødvendige byggemeldingstegningene. Byggetillatelse varierer noe fra kommune til kommune, men stort sett vil kravene være like. Det kan være restriksjoner der du skal bygge med hensyn til areal/mønehøyde. Er du usikker, ta kontakt med en saksbehandler i din kommune så får du vite det du trenger.

Frittstående bod/uthus inntil 15 m²

Kan bygges på bebygd eiendom uten søknad dersom dette ikke strider mot andre lover, forskrifter eller kommunale planer. Max mønehøyde er 3 meter. Avstand til annen bygning på egen eiendom er minst 1 meter. Avstand til nabogrense er minst 4 meter.

Du finner mye nyttig informasjon om reglene hos Direktoratet for byggkvalitet →

 

Logoseksjon